nov 16

Bay Mihály bácsi csütörtökön és ma, 90 éves, 1931-ben született.

Bay Mihály a gyulavári ‘56-os forradalmár a vári híd, egykori fegyveres ellenálló csapatának tagja – a Csillagbörtönös bunyós eseményeket-kemény veréseket tisztelettel hozzá köthetjük.
Az idén 90 éves Barátunk részére tisztelgő képsor és kis alapítványi ajándékcsomag “ jár számára “. Kívánunk jó egészséget – erőt és covid mentes nyugalmat az otthonban.
Kérem szépen a szimpatizáns Gyulaiakat ma este egy pohár finom borral köszöntsék Őt és kívánjunk számára közösen jó egészséget! Mihály bácsi köszöntünk tisztelettel!
Mint ahogyan valamennyi még élő ‘56-os veterán számára is kívánjuk! Valamennyien jól vannak,dolgoznak a kertben és ellenállnak a Covidnak.

Október 23 Alapítvány – Bagyinszki Zoltán

okt 26

Maléter Pál emlékérem

A Stefánia –palotában 2021. október 21-én Budapesten, Magyarországról mindössze ketten vehették át az elismerést, ami igazán megtisztelő.
Szép és felemelő ünnepséget szervezett a Honvédelmi Minisztérium. Az elismerést Szabó István HM. államtitkár és Sándor Zsolt vezérőrnagy adta át.
A különleges elismerés eseményéről a fotókat mellékeljük hozzá.
Igen ez az 1956 –os Forradalommal, a honvédelemmel kapcsolatos civil tevékenységek elismerése elsősorban.
A Békés Megyei Kormányhivatal, Polgármester Úr, dr. Görgényi Ernő hozzájárulásával, javaslatával történt az előterjesztés.
Békésből Bagyinszki Zoltán az Október 23. Alapítvány kuratóriumi elnök kapta meg a Maléter Pál emlékérmet.

A HM. honlapon a további részletek fotók megtekinthetőek az ünnepségről, a rendezvényt állófogadás zárta.

Bagyinszki Zoltán

aug 16

Nádházi 100 temetői fotók és emlékszöveg.

100 éve született Nádházi János

  1. augusztus 10-én született M. Szabó András egykori, 1956-os polgármester jó barátja, harcostársa, a Gyulai Forradalmi Bizottság elnöke.

Egy meghatározó személyiség, egy gyulai, 1956-os forradalmár síremlékénél helyeztük el az emlékezés és tisztelet koszorúját a fürdővárosi Református új temetőben.

Alapítványunk kuratóriumi tagjai városunk vezetőivel hosszú évek óta évente több alkalommal is emlékeznek a nevezetes síremléknél. 2016-ban emléktábla elhelyezésére is sor került a Városháza bejáratánál. Fontos számunkra, hogy tudják a városban, ki volt Ő! Ismeretterjesztő szervezőmunkánk, rendezvényeink fókuszában a forradalmi események mellett az egykori ellenállók, forradalmárok, a valódban nagy, már sajnos elhunyt személyiségek, mellettük a szerencsénkre még ma is közöttünk élő veteránok mindig jelen vannak. Sajnos a két jóbarát, a legendás, 1956-os városvezetők már nem lehetnek közöttünk, viszont egykori bajtársaikat, a veteránokat minden évben méltó módon köszöntjük Gyulaváriban, a kastélyban. Ők a még élő történelem!

Mellékelt fotósorozat Nádházi János 100 éves jubileumán készült, szerényen és őszinte tisztelettel helyeztük el koszorúnkat és a gyertyát. Megidéztük szellemét, mintegy záróeseménynek szánva, a közelmúltban befejeződött – hozzá is kapcsolódó – Napkör Egyesület-pályázat „Jövőt formáló múlt” projektsor 8 és feledik rendezvényeként.

 

Bagyinszki Zoltán
kuratóriumi elnöke
O23A

aug 12

Összefoglaló az Október 23. Alapítvány sikeres Napkör-pályázatáról, 2020-2021.

Tájékoztatjuk a Kedves Honlapunkat Látogató Érdeklődőket, Fiatalokat,

hogy a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00856 azonosítószámú, „Jövőnket formáló múlt – történelmi és kulturális rendezvénysorozat”-hoz kapcsolódó  8 db (!!!)  projektünk megvalósult.

Záró programunk a Házhoz megy a történelem – rendhagyó rendezvény fiataloknak címmel egy 1956-os magyar irodalmi reflexiókat felvonultató előadás volt az Erkel gimnázium diákjai számára.

Az alapítvány kuratóriumát, a felkért előadókat sok probléma és nehézség akadályozta: legfőképpen a gyűrűző járványhelyzet, állandósult pályázati bürokrácia. Emiatt többször a technikát kellett segítségül hívni: online-formában szerveztük az adott pályázati programot. Mindezt eredménnyel, elismerésekkel, valódi tartalommal, a nehézségek leküzdésével, szeretettel és kitartással.

A választott témaköreink: kultúra, helytörténet, városismeret, irodalom, 1956-os események és személyiségek, veterán találkozó, tudománytörténet, trianoni évforduló. Próbáltul más formában, közvetlenebb, civileknek szóló módon eljutni adott témákkal elsősorban, kiemelten fókuszálva a diákok és fiatalok felé. Ennek okán még kenus városnézés is volt az Élővíz-csatorna (Ó-Körös) belvárosi szakaszán.

Az eseménysor alatt több 100 fős érdeklődő közönség, számos sajtó- és médiaszereplés (26 alkalom), 8 catering vendéglátás, rengeteg fotódokumentáció, igényes koszorúzások jellemezték a szervezőmunkánkat.

A vállal és tervezett feladatainkat maradéktalanul teljesítettük, a dokumentációs tájékoztató munka is megtörtént, remélhetőleg lassan lezárul a teljes folyamat. Szeretném megköszönni a kurátor barátaimnak, a közreműködőknek a segítőknek, az iskolák vezetőiek és diákjainak, részt vevő pedagógusainak, külön a Kék Lámpa Egyesületnek a sikeres programsor megvalósítását és lebonyolítását.

Ezúton is tisztelettel és hálával emlékezve M. Szabó András 1956-os polgármesterre, alapítványunk alapítójára.

Bagyinszki Zoltán
kuratóriumi elnök
O23A

Gyula, 2021. 08. 10.