aug 02

Rövid tájékoztató a gyulai 1956-os gránit emlékmű létrehozásáról

Adatok, közreműködők, főbb költségek, támogatások – 2006.

A műalkotás tervezése, művészeti munka:
Kiss György Munkácsy-díjas képzőművész Gyula város Díszpolgára az emlékmű alkotója – tisztelet díj nélkül vállalta a munkát ! – A gyulai születésű, gyulai szívű alkotónak nagyon köszönjük a közel 2 millió Ft értékű felajánlást!
(Kiss György gyönyörű munkája a 2006-ban készült bronz emlékérem is, amit a gyulai 56-os ok kaptak elismerésül, ünnepi keretek között a városháza Dísztermében.)

Az Emlékmű kivitelezése és az anyag biztosítása, szállítás:
6 millió Ft. A Dél-Afrikai Impala gránit önmaga – kb. 6 millió Ft volt. Mennyisége: kb. 5.5 köbméter.
Az anyag és a munkafázis piaci értéke többszöröse ennek az elvégzett munkának, költségnek.
Werner Tibor és Berkei Péter kőfaragók munkáját dicséri az ország egyik legszebb emlékműve (a szakmai zsűri véleménye).
Baráti összegért – szinte anyag árban vállalták a kivitelezést.
Nagyon köszönjük a kuratórium és a gyulai polgárok nevében is a kb. 7 millió Ft értékű felajánlást.

A téren történő felállításkor Csőke Péter nevét is említeni szükséges, közreműködése kapcsán.

M. Szabó András létrehozta az Október 23. Alapítványt, megszervezte a társadalmi adakozást, támogatást a kuratórium vezetőjével dr. Erdmann Gyulával közösen,
1 millió Ft összeggel indította az anyagi bázis létrejöttét. Bandi bácsi köszönjük szépen!

További jelentősebb támogatók, összegek:
Dr.  Ökrös István, Gyula – 100.000
Dr. H Búzás Elemér, Eger – 100.000
Guth Zoltán, Gyömrő – 100.000
Radóczy András, Budapest – 400.000
Szabó Mária, Frankfurt – 100.000
M. Szabó Andrásné, Budapest – 100.000
Dr. Kósa László és neje, Budapest – 100.000
Lengyel Lajos, Budapest – 100.000
Dr. Nagy Endre, Békéscsaba – 130.000
Köszönjük mindenki önzetlen támogatását, segítségét.

Később az adakozásból eredő támogatás végleges összege már 3.7 millió Ft összeget ért el az Október 23 alapítvány részéről (Mintegy százan segítették kisebb, nagyobb összegekkel a munkát, akkor 3.4 millió Ft került átutalásra részünkről).

Az Emlékmű kivitelezése – anyaga kapcsán Gyula város Önkormányzata további 2.6 millió Ft összeggel segített és területet is biztosított az elhelyezéshez- díjmentesen az Október 23. téren.

A környezet rendezés, világítás és az alapozás elkészítése : kb. 900.000 Ft volt
Gyula város Önkormányzata részéről Béres István és Daróczi László
szakmai segítségét is köszönjük.

Lektorátusi, bírálati díjak: 114.000 Ft Gyula város Önkormányzata finanszírozásában.

Az elkészült emlékműre, környezetére mintegy 7 millió Ft összeg került kifizetésre 2006-ban, de a teljes költség a felajánlásokkal együtt 16 mFt-ra tehető! (kerekítve)

2 mFt Kiss György tiszteletdíj felajánlása
6 mFt a kivitelezés, anyag és elhelyezés kifizetett költsége
7 mFt a kivitelezés, anyag és elhelyezés költség, felajánlásként
1 mFt körny. rend, alapozás, lekt.díj a város részéről továbbá díjmenetes terület biztosítása

Gyula, 20012. július 27.

A kuratórium nevében tisztelettel: Bagyinszki Zoltán

jún 05

Polgármesteri Köszöntő

„A szabadság a “hiánybetegségek” legsajátosabb fajtája. Oly nyavalyakórság, amely csupán akkor és abban érzékelhető, akiben/amikor hiányzik – de akkor nagyon,
ám mihelyt “megvan”, az ezer bajjal járó “szabadság” birtokában az ember vagy a nemzet képtelen élvezni gyógyulása boldogságát; a szabadságot.” – írja Határ Győző.

Nekünk magyaroknak óriási áldozatokat kellett hozni a szabadságért, élvezzük hát! Ne feledjük, hogy ha nincsen az 1956-os forradalom, ma valószínűleg Ön, kedves olvasó, nem internetezhetne szabadon. Továbbá nem utazhatna, nem tanulhatna, nem olvashatna, nem beszélgethetne ismerőseivel szabadon, és még számtalan tekintetben nem cselekedhetne szabad akaratából. Mert ha az 56-os forradalmárok és szabadságharcosok százai nem adják életüket, ezrei pedig személyes szabadságukat, egzisztenciájukat ’56 nemes céljaiért, és ezzel nem ingatják meg a kommunista világrendszer alapjait, akkor az talán még ma is állna. De szerencsére a kommunista diktatúra ma már csak rossz emlék, a történelem része, a forradalmárok és szabadságharcosok pedig történelmi hősök. Olvasd tovább

máj 28

Az Október 23. Alapítvány 2011-évi főbb tevékenysége

– Városi nagyrendezvényként – kiállítással együtt – az Önkormányzattal közösen szerveztük meg a Trianoni emlékezést Gyulán 2011. június 4-én.

– Történelmi, 56- eseményeihez kapcsolódó internetes- számítógépes- prezentációs pályázati versenyt hirdettünk meg általános iskolás diákok számára. Nyolc diák remek tartalmi és formai szempontból kiváló dolgozatot nyújtott be a kiírásunk szerint- e sikeres programot folytatva 2012- évre is meghirdetésre került a pályázat.

– Rendhagyó történelem óra keretében szerveztük meg OKTÓBER VÉGÉN a gyulai gimnáziumi tanulók számára, a budapesti Rákoskeresztúri temető 301-es parcellájának látogatását – koszorúzással együtt. Az emlékezésen városunk polgármester is jelenvolt. Az eseményről fotósorozat és film is készült, amely a Gyula TV műsorában több alkalommal is vetítésre került. Útközben a 40 diák élményszerű hiteles előadást hallhatott 1956-eseményeiről a 86 éves gyulai történelmi személyiség M. Sz. András tolmácsolásában.

– Megszerveztük a POFOSSZ- al és a Városi Könyvtárral közösen a Hóhér vigyázz c. ( Wittner Mária életének egy szakaszáról készült ) történelmi film levetítését Gyulán. Négy alkalommal 4 közösség számára: mintegy 350 fiatal tekintette meg az egykori történelmi eseményeket, hitelesen dokumentum játékfilm segítségével.

– Közreműködtünk a városi Október 23-i, 56-os Forradalom és Szabadságharc emlékünnepségének és koszorúzási programjának lebonyolításában – Gyulán és Békéscsabán, az emlékhelyeken és a temetőkben koszorúkkal emlékeztünk.

Fő célkitűzésünk továbbra is az iskolák a diákok bevonása, az egykori történelmi események, tényeinek széleskörű ismertetése, az 1956-os forradalom szellemiségének ápolása.