okt 12

”Cirkli” – Emlékezés – 60 éve történt…

Sikeres pályázat – különdíjas munka, amely megjelent a Bárka folyóiratban – 2016 október

Szerző: M. Szabó András, Gyula város 56-os polgármestere
(történelmi elbeszélés)

”Cirkli” Emlékezés, 60 éve történt
(történelmi elbeszélés)

Nekem úgy tűnik, mintha csak tegnap történt volna. Az emlékezés ’56-ra – véleményem szerint különösen – időszerű, hiszen ez sokunk életében elementáris változást hozott. Amikor bárkivel ’56-ról beszélgetünk, nem kerülhetem meg azt, ami velünk akkor városomban, Gyulán történt.

Először a Budapestről, Szegedről és Debrecenből hazatérő diákok számoltak be nekünk az eseményekről. A hírek hatására, a fiatalokkal összefogva október 26-án, este a gyulai szovjet emlékműhöz vonultunk, amelyet egy traktor segítségével döntöttek le városunkban. Simonyi Imre – a Gyulai Hírlap szerkesztőjeként ismertük akkoriban, és költőként – irányításával 27-én reggel elszabadultak az indulatok, az egész város méhkasként felbolydult. Én a Kertészeti Vállalat dolgozóival vonultam a Megyeházához, amikor a nagy kőhídon három fiatallal találkoztam össze, akik kérdezték a nevemet, és afelől érdeklődtek, hogy hol van Nádházy János. Arra kértek, hogy mindenképpen kerítsem elő a barátomat. Ez így is történt. Nádházy akkor a németvárosi csoporttal vonult a főtér felé.

A Megyeháza előtt akkor már több ezres tömeg várakozott. Amikor megjelentünk, tapsviharral fogadtak bennünket, és már hallottuk a tömeget Nádházy nevét kiabálni. A nagyterembe felmenve, amely tömve volt emberekkel, alig tudtunk az erkélyre kimenni, hogy Nádházy szóljon a téren egybegyűlt tömeghez, mely a nevét skandálta. Életem – és talán másoké is – egyik legboldogabb napja volt, amikor Nádházy János barátom és sorstársam a Megyeháza erkélyéről beszédet mondott a sok ezres gyulai és a környékről összegyűlt emberekből álló lelkesült tömegnek. Már első szavaival megbékélésre és a törvények betartására szólított fel mindenkit. Megható volt, amikor azt mondta, hogy fogjuk meg egymás kezét. Most is magam előtt látom a könnyes szemű, mosolygós embereket, szinte érzem a mellettem állók meleg, bajtársias kézszorítását. Jó volt akkor magyarnak lenni!

Olvasd tovább

ápr 12

1956 Gyulán

A gyulai 1956-os események története: A Köszönjük neked, hogy magyarok lehetünk című könyv írója, szerzője, szerkesztője: dr. Erdmann Gyula alapítványunk volt elnökének kiváló munkája.

Jó szívvel ajánljuk a művet és ezt a részletet mindenki számára.

Bagyinszki Zoltán

1956 Gyulán PDF

jan 11

Magyar Művészeti Akadémia pályázata

mma_logo

Pályázati felhívás!

A Magyar Művészeti Akadémia az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójához kapcsolódóan nyílt pályázatot hirdet fiatalok számára új művészeti alkotások létrehozására.

1.     A kiíró célja
A Magyar Művészeti Akadémia e pályázattal is emléket kíván állítani az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójára.
A felhívás ösztönözni és díjazni kíván olyan új műveket, amelyek témája az 1956-os forradalom és szabadságharc.
A kiíró célja olyan pályaművek, művészeti alkotások támogatása, amelyeken keresztül a közösség − különösen a fiatal nemzedék – minél több élményt szerezhet 1956 szellemiségéről.

2.     A pályázók köre
Kizárólag természetes személy nyújthat be pályaművet, aki 2016. április 10-ig nem töltötte be a 40. életévét.
A pályázat jeligés. A benyújtott pályaműveken csak egy, az alkotó által választott kód szerepelhet. Lezárt borítékban mellékelni kell az alkotó nevét, elérhetőségeit és nyilatkozatát arról, hogy műve minden szempontból megfelel a kiírásnak. Amelyik témánál feltétel, a pályázónak csatolnia kell az igazolást a hallgatói jogviszonyról és/vagy a szakmai szervezeti tagságról.

3.     A pályázati időszak, a díjazás formája és mértéke
A pályázaton az 1. és az 5. pontban leírt tematikában létrejött új művészeti alkotásokkal lehet részt venni. A beérkezett pályaművekből kategóriánként 1 első (bruttó 1.000.000 Ft), 1 második (bruttó 750.000 Ft), 1 harmadik díjat (bruttó 500.000 Ft) adományoz a Magyar Művészeti Akadémia.
A felhívás kiírója a döntésre jogosult számára fenntartja azt a jogot, hogy a díjakat megosztja, vagy azokat nem adja ki.
A beérkező pályamunkákat értékelő zsűri összetétele (kategóriánként 5 fő): 2 fő MMA delegált és további 3 fő szintén elismert művész, művészettörténész és művészeti szervezetek képviselői.

4.     A pályaművek benyújtásának módja, helye és határideje
A pályaművek beadási határideje 2016. április 10.  A benyújtás módja személyesen vagy megbízott személy által az alábbi címen:
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház Irodaház II. emelet

5.     A pályaművek benyújtása művészeti ágak szerint
A felhívásra olyan új alkotásokat várunk, amelyek szorosan kapcsolódnak az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeihez, szellemi megnyilvánulásaihoz.

„A” kategória: Irodalom
Pályázni lehet novellával – maximum 25.000 karakter terjedelemben, valamint verssel, versekkel – maximum 200 sor (kb. 5 A4-es oldal) terjedelemben.
A pályamunkákat írásban papíron 2 példányban és valamely digitális adathordozón kell benyújtani.

„B” kategória: Fotóművészet
A fotóművészeti területen jelenkori reflexiókkal lehet pályázni, a modern fotográfia eszközével. Fontos, hogy a művek tükrözzék a fotográfus meglátását arról, hogy hogyan élnek tovább 60 év elteltével az 56-os felkelők nagy eszméi; a szabadság és függetlenség.
A pályamunkákat lehetőleg digitális adathordozón kell benyújtani a kívánt nyomtatási méret megjelölésével. A digitálisan nem benyújtható (pl. hagyományos analóg technikával, vagy különleges egyedi nemes eljárással készült) műveket a kiállítási méretben készen, de keretezetlenül és paszpartu nélkül kell benyújtani megfelelő védő csomagolásban.

„C” kategória: Filmművészet
A filmművészet területén pályázni dokumentum, animáció, kisjátékfilm műfajban képes forgatókönyvvel, figura- és látványtervekkel lehet.
A pályamunkákat digitális adathordozón kell benyújtani.

„D” kategória: Színházművészet
Pályázni színdarabbal, dokumentumdrámával vagy rádiójátékkal lehet, amelynek témája az 1956-os forradalom megjelenítése és játékideje nem haladja meg az ’50 percet.
Azok az alkotók pályázhatnak, akik az említett műfajokban rendelkeznek korábban már megjelent vagy bemutatott alkotással.
A pályamunkákat írásban papíralapon 2 példányban és valamely digitális adathordozón kell benyújtani.

„E” kategória: Képzőművészet
Ebben a kategóriában az pályázhat, aki valamely szakmai szervezet tagja vagy szakirányú felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (ezek igazolását a pályázathoz csatolni kell).
A pályamunkákat eredetiben kell benyújtani. Mérethatár: a kétdimenziós művek esetén (táblakép, rajz, sokszorosított grafika, stb.) maximum 2 m2 kiterjedésű, térbeli alkotásoknál maximum 1 m3 tömegű lehet.

 „F” kategória: Iparművészet
Ebben a kategóriában az pályázhat, valamely szakmai szervezet tagja vagy szakirányú felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (ezek igazolását a pályázathoz csatolni kell)
A pályamunkákat eredetiben kell benyújtani.
A beérkezett pályamunkákat ebben a kategóriában héttagú szakmai bizottság értékeli és díjazza.

„G” kategória: Zeneművészet
Jelentkezni lehet olyan, eddig be nem mutatott, kiadásra nem került, erre az emlékév-pályázatra komponált, alkalomhoz illő zenekari művel, oratóriummal, kórusművel, amelynek hossza 10-20 perc.
Vokális művek esetén mellékelni kell a szöveg jogtulajdonosának megzenésítési engedélyét is. Beadandó: a mű partitúrája 3 példányban.
A díjnyertes kompozíciót (kompozíciókat) az MMA 2016. évi október 23-i ünnepi hangversenyén mutatja be. A pályázónak magának kell gondoskodnia a szólamanyag elkészítéséről.

6.     Információ
A pályázatról további információkat a tamogatas@mma.hu e-mail címen kaphatnak.

7.     Lezárás
Az eredmények kihirdetésére 2016. április 28-án kerül sor.
A beadott művészeti alkotások tulajdonjoga, szerzői joga a pályázót illeti, ennél fogva őt illeti az afeletti rendelkezési jog is. A kiíró a pályázatok felhasználási jogát nem kívánja megváltani. A pályázók ugyanakkor – korlátozás és ellenszolgáltatás nélküli – hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a kiíró a pályaműveket – a szerző(k) személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartása mellett – az MMA hivatalos kiadványaiban és honlapján megjelentesse.
A beküldött művészeti alkotásokat a felhívás kiírója, az értékelést követően, 2016. április 29. – 2016. május 13. között visszaadja az alkotóknak.

8.     Rendelkezésre álló keretösszeg
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, XXXIV. fejezet a Magyar Művészeti Akadémiáról 1. cím 2. alcím MMA köztestületi feladatok alcímen rendelkezésre áll a pályázati díjak fedezetére bruttó 15.750.000 Ft és járulékai forrás.

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a felhívásban foglaltak módosulhatnak.

Budapest, 2015. december 15.