jan 28

Nagykőrösi “Büszkeségpont”

Nagykőrösön a Hősök terén, a Barta Margit Emlékhely és annak környezetében kerül méltó helyen kialakításra a „Büszkeségpont”, Nagykőrös Város Önkormányzatának célja, hogy már egy megújult területen kerüljön megünneplésre az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója. Kiemelten fontosnak tartja Nagykőrös Város Önkormányzata, hogy hozzájáruljon a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.

Sze 27

Békés, 1956-os emlékmű

Az 1956-os emlékművet F. Szőke Gábor volt Munkástanács elnökének adományából állították fel a város főterén.

1956 őszének forradalmi napjaiban intenzív és számos formában megjelenő demonstratív szimbólumként használták a kortársak a Kossuth-címert. Ezzel már is kapcsolódik az 1848-1949-es szabadságharc eseményeihez.

Az emlékművön ezért éppen a Kossuth-címer felső harmadába lett tűzve az 1956-os forradalom szimbólumaként ismert un. lyukas zászló. A történelmi közgondolkodásban, az október 23-a körüli napokban fogalmazott követelések esetenként szinte szövegszerűen ismétlődtek a bő évszázaddal korábbi “mit kíván a magyar nemzet?!” pontjaira (elégedetlenség, szabadságvágy, demokrácia). A győzelemre reménykedő csatát, mindkét forradalmat leverték, és emberáldozatokat követelő megtorlások követték.

Az áldozatok, elesett hősök emlékét szimbolizálja a kövön hátrahanyatlott férfi figurája, aki bal kezével a ráterülő lobogó végét szorítja, ezzel is emléket állítva a Magyar Szabadságharc Vértanúinak.

Forrás: kozterkep.hu

Sze 27

Vésztő, 1956-os emlékmű

A szoborról: koncepció és alkotás : Molnár Sándor és Borbás Márton

A nagy kőszikla a szovjet hatalmat szimbolizálja, ahogyan lánctalpakon tiporja el a kis kősziklát, mely hazánkat jelképezi. Útjában áll az a szellemiség és az ország értelmisége és minden szabadságra vágyó polgára, amit egy Sinka verssel szimbolizáltunk. A kis kősziklában egy zászlótartó rúd helyének kivájt lyuk található, amibe az ünnep alkalmával egy lyukas nemzeti zászló szokott kerülni.

Szintén a kis sziklán kaptak helyet a koszorú tartó vas szegek és az áldozataink nevét tartalmazó tábla. A nevek sziklába vésését tervezzük még a tábla helyett.

Az emlékmű tetején három galamb szimbolizálja a szabadságba vetett hitet, a reményt és az összetartó szeretetet. (Ahogyan Pál apostol a szeretet himnuszában írta: “Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.“)
Sajnos a lánctalpak nem eredeti orosz tankról származnak, bár nagyon igyekeztünk. Egy régi munkagépét sikerült megszerezni.

A környező macskakő a pesti utcákat szimbolizálja.

A verset szándékosan csak tükörből lehet elolvasni, ezzel jelképezve Pál apostol isteni kinyilatkozását, ami jól jellemzi azt az igazságot, amit évtizedeken át fordítva hallhattunk.
“Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.“

Forrás: bagyinszki.eu