dec 14

1956-os veteránok bátor tetteire, forradalmi cselekedeteire emlékezünk

Gyula Városában a 60. jubileumi évforduló idején, a forradalom idején tevékeny főszerepet vállaló 1956-os veteránok bátor tetteire, forradalmi cselekedeteire emlékezünk.

Szeretnénk emléküket méltó módon megőrizni az utókor számára, ezért képeket, dokumentumokat gyűjtünk családjukra, személyükre vonatkozóan.

A jelenlegi képeket, dokumentumokat a Nádházi, a Székely, és a Szántó családtól kaptuk.

Közreadjuk, köszönjük szépen!

okt 27

Képes beszámoló az Arad, Pécska ’56-os koszorúzásunkról

Szoboszlai per (Pécska…)

A Rákóczi Szövetség és Gyula Város Önkormányzata támogatásával október 25-én autóbuszos kirándulást szervezett az Október 23 Alapítvány Gyuláról Arad és Pécska partiumi városokba.

Aradon a 39 fős delegáció ( Erkel Ferenc és Karácsonyi János Gimnázium diákjai ) közös történelem órán vettek részt a helyi Csiky Gergely Líceum tanulóival, ahol Jámbor Ilona újságíró 1956 eseményeinek romániai kutatója tartott előadást a Szoboszlai perről.

A pécskai szervezkedésről, a több mint 50 bebörtönzött polgárról és a megtorlásról, a 10 kivégzett személy tragikus történetéről, a közelmúltbeli eseményekről és a felállított márvány emlékműről.

A diákok megtekintették a Szabadság szobrot, a Karácsonyi emléktáblát és a pécskai 56-os emlékművet ahol a gyulai Calliopé Diákszínpad tagjai kis műsorral kedveskedtek a jelenlévők számára.

A templomban és az emlékműnél 2-2 szép nemzeti színű szalagos koszorút helyeztünk el a város és az alapítvány ill. a diákok nevében.

A hangulatos különórán sokat tanultunk, az autóbuszban M. Szabó András 56 – os polgármester mesélt hitelesen a gyerekeknek a gyulai ‘56 –ról, megpróbáltatásairól, személyes “élményeiről”.

Megtapasztaltuk sajnos keveset tudunk a környező országok 1956-os forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó helyi eseményeiről, talán a hazai megtorlástól is szörnyűbb következményekről.

Köszönjük a gyulai és az aradi gimnáziumok segítő közreműködését.

Fotó és szöveg: Bagyinszki Zoltán az Október 23 Alapítvány kuratóriumának elnöke

jún 06

Egy tiszteletreméltó börtönparancsnok

„A legnagyobb hős közöttünk a börtönparancsnok volt…”

Visszaemlékezés a forradalom 60. évfordulója kapcsán Papp László 88 éves nyugalmazott 56-os börtönparancsnokkal. Laci bácsi emberi tartásáról az ’56-os forradalmár szavai tanúskodnak a legjobban.

Nádházi János: „Később átadtak bennünket a börtönbe. Itt történt az a szinte hihetetlen eset másnap reggel, amikor a falnál sorakoztunk. A börtön parancsnoka, Papp László főhadnagy odajött hozzánk sorba, megölelt, megcsókolt bennünket és azt mondta: Becsületes magyar emberek vagytok, ilyenek maradjatok, mindig tisztelettel állok előttetek! Utána tudtuk meg az őröktől, mert ezek között is volt tisztességes ember, hogy a parancsnok délután már Csabán volt, leszerelve, letartóztatva.”

Olvasd tovább