jún 13

Mány Erzsébet és Farkas Mihály emlékműve – Gyulavári kopjafa

Farkas Mihály és Mány Erzsébet számára végzetesnek bizonyult a fiatalok december 17-i spontán megmozdulása. 1956. december közepén, Mány Erzsébet egyike volt azoknak, akik azért álltak őrt a gyulavári hídnál, hogy megvédjék otthonaikat a Gyulára bevonuló, szovjetbarát pufajkásokkal szemben. Fiatalok egy csoportja feltörte a gyulavári Határőr Laktanyát és fegyvereket vettek magukhoz. Az összecsapásra azonban nem került sor, miután a fegyvereket visszavitték, mindenki hazatért.

A kecskeméti katonai, statáriális bíróság dr. Mátyás Miklós hadbíró őrnagy elnökletével a 20 éves Mány Erzsébetet és a 26 éves Farkas Mihályt halálra ítélte. A karhatalmi-rendőri vallatások során mindkettőjüket félholtra verték, egészségesek már soha nem lettek volna. A további 14 vádlottból 12-őt 5–15 évre ítéltek, egyet felmentettek, egy másik ügyét kisebb súlyú váddal áttették a járásbíróságra. A vallatásokra jellemző, hogy Mány Erzsébet 14 éves húgát is arra kényszeríttették, hogy nővére ellen valljon, apjukat is megalázták, megverték, zsarolták. Sok tanút megfélemlítettek, néhányan merték csak a bíróság előtt megmásítani kihallgatáskori vallomásukat. Maga Marosán György és Münnich Ferenc, Kádár közvetlen munkatársai is sok időt töltöttek Békéscsabán, ellenőrizték az embertelen bosszú és megfélemlítés kivitelezését.

A csabai, Kazinczy utcai laktanyaépület udvarán végezték ki Mány Erzsébetet és Farkas Mihályt. A kiskatonák nem vállalták a lövést, karhatalmisták sorozata végzett a két gyulai fiatallal. A Berényi úti temető szélén, szemetes helyen földelték el őket.

Forrás: Balogh Dorottya (Békés Megyei Levéltár)

Fotó: Rusznyák Csaba és Bagyinszki Zoltán

jún 10

Nádházi János síremléke

Nádházi János a Gyulai 56-os Forradalmi Bizottság elnökének síremléke Gyulán, a Dobozi úti Református Új-temetőben.

A sír rendbetéve a Szeretethíd önkéntes sírgondozás által 2012. május 19. – Gyulai Református Gyülekezet.

Kérjük egy szál virágot Ön is hozzon tisztelete jeléül (Te is hozzál tiszteleted jeléül), köszönjük!

A fekete gránit emléktáblát az Október 23. Alapítvány állíttatta, a munkát Csőke Péter kőfaragó végezte.

Fotó: Bagyinszki Zoltán

máj 23

Röplapok Gyulán – 1956

Gyula város dolgozói! Drága magyar testvérek!
1956. okt. 27.
Gyula Forradalmi Bizottsága

Követeljük!
1956. okt. 27.
Gyulaváros hazaszerető népe

Üzemek, vállalatok és pártok részére!
1956. nov. 30.
Gyulai Munkástanács Elnöksége

Gyula város földművelői! Termelők!
1956. nov.
Gyula város Forradalmi Nemzeti Bizottsága

Követeljük!
1956. okt. 27.
Gyulaváros hazaszerető népe

Forrás: mek.oszk.hu

máj 14

Terror Háza Múzeum – Budapest

A Terror Háza Múzeum a 20. századi diktatúrák áldozatainak emlékére létrehozott múzeum Budapesten, az Andrássy út 60. szám alatt.

Negyvenhat évnek kellett eltelnie, hogy az Andrássy út 60., ez a neoreneszánsz épület valóban újjászülethessen. A kommunista államot ezernyi ártatlan ember szenvedése és erőszakos halála árán védelmező hatóság csupán 1956-ban hagyta el a Budapest szívében, annak is legszebb sugárútján pompázó palotát. Ez az épület sokszorosan összetett szimbólum: itt fészkelték be magukat a nemzetiszocialista mérget okádó nyilasok, akik 1944 telén e ház pincéjében több száz zsidó honfitársunkat kínoztak meg, és itt rendezkedtek be 1945-ben a szovjet tankok védelmében érkező magyar kommunisták. Sztálin leghűségesebb követői cinikus tudatossággal választották a nyilasok elhagyott székházát, hogy immáron nem faji, hanem osztályalapon határozzák meg azt, ki tekinthető bűnösnek, kinek kell szenvednie és pusztulnia. A szenvedés karmestereinek különböző elnevezéssel, de ugyanazzal a céllal működő hatósága csupán a magyarok 1956-os szabadságharca és forradalma után kényszerült elhagyni az épületet. Addigra annak minden köve annyi emberi szenvedést szívott fel magába, hogy lehetetlenné vált az Andrássy út 60. más funkcióval való megtöltése. Az épületben létesült múzeum és kiállítás így válhatott a rendszerváltozás utáni magyar demokrácia legerősebb szimbólumává. Amikor 2002 februárjában az emlékhelyé, valódi emlékművé átalakult Terror Háza Múzeum megnyitotta kapuit, magyarok százezrei gyűltek össze előtte. Mert bár megtörtént, aminek nem lett volna szabad megtörténnie, 2002-ben létrejött a közös emlékezés helye, az a kiállítás és közösségi tér, amely friss levegőként érte a magyar történelmi emlékezet sebeit. A hallgatás évtizedei után létrejött az a hely, amely eleven mementóként végre nevén nevezi közös történetünk szereplőit, az áldozatokat és a tetteseket. Kimondani a kimondhatatlannak tűnőt, nevet adni a megnevezhetetlennek tűnőnek, e nélkül nem létezhet újjászületés.

Olvasd tovább