jún 13

Mány Erzsébet és Farkas Mihály emlékműve – Gyulavári kopjafa

Farkas Mihály és Mány Erzsébet számára végzetesnek bizonyult a fiatalok december 17-i spontán megmozdulása. 1956. december közepén, Mány Erzsébet egyike volt azoknak, akik azért álltak őrt a gyulavári hídnál, hogy megvédjék otthonaikat a Gyulára bevonuló, szovjetbarát pufajkásokkal szemben. Fiatalok egy csoportja feltörte a gyulavári Határőr Laktanyát és fegyvereket vettek magukhoz. Az összecsapásra azonban nem került sor, miután a fegyvereket visszavitték, mindenki hazatért.

A kecskeméti katonai, statáriális bíróság dr. Mátyás Miklós hadbíró őrnagy elnökletével a 20 éves Mány Erzsébetet és a 26 éves Farkas Mihályt halálra ítélte. A karhatalmi-rendőri vallatások során mindkettőjüket félholtra verték, egészségesek már soha nem lettek volna. A további 14 vádlottból 12-őt 5–15 évre ítéltek, egyet felmentettek, egy másik ügyét kisebb súlyú váddal áttették a járásbíróságra. A vallatásokra jellemző, hogy Mány Erzsébet 14 éves húgát is arra kényszeríttették, hogy nővére ellen valljon, apjukat is megalázták, megverték, zsarolták. Sok tanút megfélemlítettek, néhányan merték csak a bíróság előtt megmásítani kihallgatáskori vallomásukat. Maga Marosán György és Münnich Ferenc, Kádár közvetlen munkatársai is sok időt töltöttek Békéscsabán, ellenőrizték az embertelen bosszú és megfélemlítés kivitelezését.

A csabai, Kazinczy utcai laktanyaépület udvarán végezték ki Mány Erzsébetet és Farkas Mihályt. A kiskatonák nem vállalták a lövést, karhatalmisták sorozata végzett a két gyulai fiatallal. A Berényi úti temető szélén, szemetes helyen földelték el őket.

Forrás: Balogh Dorottya (Békés Megyei Levéltár)

Fotó: Rusznyák Csaba és Bagyinszki Zoltán

jún 10

Nádházi János síremléke

Nádházi János a Gyulai 56-os Forradalmi Bizottság elnökének síremléke Gyulán, a Dobozi úti Református Új-temetőben.

A sír rendbetéve a Szeretethíd önkéntes sírgondozás által 2012. május 19. – Gyulai Református Gyülekezet.

Kérjük egy szál virágot Ön is hozzon tisztelete jeléül (Te is hozzál tiszteleted jeléül), köszönjük!

A fekete gránit emléktáblát az Október 23. Alapítvány állíttatta, a munkát Csőke Péter kőfaragó végezte.

Fotó: Bagyinszki Zoltán

máj 23

Röplapok Gyulán – 1956

Gyula város dolgozói! Drága magyar testvérek!
1956. okt. 27.
Gyula Forradalmi Bizottsága

Követeljük!
1956. okt. 27.
Gyulaváros hazaszerető népe

Üzemek, vállalatok és pártok részére!
1956. nov. 30.
Gyulai Munkástanács Elnöksége

Gyula város földművelői! Termelők!
1956. nov.
Gyula város Forradalmi Nemzeti Bizottsága

Követeljük!
1956. okt. 27.
Gyulaváros hazaszerető népe

Forrás: mek.oszk.hu