máj 05

1956 évhez kapcsolódó események egykori és mai gyulai helyszínei

Térképpel! (beszerzés folyamatban…)

Október 23. tér: Az új ’56-os városi gránit emlékmű
Október 23. tér: ’56-os emlékkő
Kossuth tér: A „ régi emlékmű”, az MDF- kopjafa
Gyulavári híd: Gyulavári emlékmű – kopjafa
Gyulavári híd: Vári hídfője, ahol a fiatalok a szovjet tankokat várták
Máriafalva, Sarkadi út: Szovjet hősi temető, a ledöntött vörös csillagos emlékművel
Dobozi út: Református Új temető Nádházi János, a Forradalmi Bizottság Elnökének sírjával
Béke sugárút: Gyulai börtön, az ’56-os elítéltek egykori élettere
Petőfi tér: Városháza – volt Tanácsi erkély: Nádházi beszéd a tömegekhez
Béke sugárút: Rendőrség előtti útszakasz- ahol lövés is dördült
Béke sugárút: Fekete kendős felvonulás helyszíne
Dobozi út: Református Új temető, Brejska Károly egykori recski fogoly sírja
Gyulavári: Mány Erzsébet ’56-os mártír szülőháza

máj 05

dr. Erdmann Gyula – Békés Megye 1956-ban I-III.

Békés megye 1956-ban I-II.III. Gyula
2006-2009. szerkesztette: Dr. Erdmann Gyula
( Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 23.)

Az egyes kötetetek tartalma: ( települések ABC. Sorrendben! )

  • I. Bevezető tanulmány dr. Erdmann Gyula 15-50. oldal, Dokumentumok Almáskamarástól-Békéscsabáig 53-681. oldal
  • II./1. Dokumentumok Békéscsabától-Gyomáig 21-425. oldal
  • II./2. Dokumentumok Gyula 427- 826. oldal
  • III./1. Dokumentumok Hunyától-Okányig 5-307. oldal
  • III./2. Dokumentumok Orosházától-Zsadányig 17-425 oldal

Rövidítések jegyzéke 426-432.oldal
Felhasznált irodalom jegyzéke 431-432.oldal
Személynév mutató 433-514.oldal
Helynév mutató 515-522.oldal

dr. Erdmann Gyula történész, kuratóriumunk tagjának munkája.

Az 1956-os forradalom történetének hazai kutatása intenzíven 1990 után indulhatott meg. Az első lépés a dokumentumok összegyűjtése, rendezése volt, s csak ezután kezdődhetett meg a történészi munka.
A Békés Megyei Levéltárban a ’90-es évek közepén Erdmann Gyula látott hozzá a forradalom helyi történetének kutatásához. Több mint tízéves forrásfeltáró munkájának eredményeként született meg a Békés megye 1956-os történetét bemutató háromkötetes forráskiadvány. E sorozat nyitó darabja a forradalom 50. évfordulójára megjelenő első kötet.

A forráskiadványban Békés megye településeinek ábécé sorrendjében, azon belül pedig időrendben közöljük az iratokat. E kötet az almáskamarási eseményeket felidéző dokumentumokkal indul és a békéscsabai forrásokkal zárul. Az egy-egy járás, illetve a megye egészét érintő források a járási, illetve megyeszékhely dokumentumai után következnek, azaz a Békés megye egészére vonatkozó iratokat ebben a kötetben közöljük.

A szerkesztő arra törekedett, hogy a közölt források minél pontosabban és minél több szempontból mutassák be, hogy Békés megyében és a megye településein mi történt 1956 októberében és a forradalom leverését követően. Éppen ezért a forradalom heteiben keletkezett dokumentumok – forradalmi bizottsági jegyzőkönyvek, jelentések, röplapok – mellett közli a megtorlás időszakában lezajlott perekben született vádiratok és ítéletek szövegét is. A kötetben megtaláljuk az 1956. november 4-ét követően felállított párt-, igazgatási és fegyveres szervek forradalommal kapcsolatos jelentéseit. Az egymást kiegészítő források alapján a könyv olvasója igen árnyalt képet kaphat mind a forradalomról, mind a megtorlás időszakáról. A kötetbe válogatott legkésőbbi dokumentum 1960-ban keletkezett. Az olvasó eligazodását Békés megye 1956-os történetét bemutató terjedelmes bevezető tanulmány segíti.

A könyv összeállítója és szerkesztője, Erdmann Gyula, a Békés Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatója. Gazdag publikációs tevékenységéből kiemelkednek a reformkortörténetének fontos kérdéseiről írott tanulmányai és könyvei, valamint az 1950-es évek mezőgazdaság-politikájáról, a beszolgáltatás rendszeréről szóló monográfiája.

máj 05

Recsk – Nemzeti Emlékpark

A Heves megyei Recsk község mellett emelkedő Csákány-kő nevű hegy kőbányája közelében, 1950 októbere és 1953 ősze között, az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) által működtetett kényszermunkatábor. A Rákosi rendszer mintegy 100 kisebb-nagyobb internáló- és munkatábora közül a leghírhedtebb. A „magyar Gulag”.

Itt raboskodott egykor a gyulai Brejska Károly önkormányzati képviselő is. Neve a 3. képen, az emléktábla jobb alsó sarkában olvasható.

Fotó: Bagyinszki Zoltán

máj 05

A hős városok: Gyula, Zenta, Budapest, Arad

2012. április 5-én az alábbi nemzetközi pályázat került beadásra-az Erkel Ferenc Gimnáziummal közös munkaként- az Október 23 Alapítvány részéről.
A pályázat az Erkel Ferenc Gimnázium által, 2012. évben valósul meg – természetesen amennyiben a támogatás – a nyert helyzet bekövetkezik.

A program címe: A hős városok: Gyula, Zenta, Budapest, Arad

Bethlen Gábor Alap ZRt. Budapest:

Magyarország
1. Erkel Ferenc Gimnázium GYULA

Románia – Erdély
2. Colegiul „Csiky Gergely” ARAD
Csiky Gergely Főgimnázium

Szerbia – Délvidék:
3. Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium ZENTA

A pályázati felhívás tárgya, a projekt címe:
A magyar történelmi és kulturális örökség ápolása ( 5. Pont) témakörben
A hős városaink , történelmi eseményeink helyszíneinek meglátogatása – megismerésének közvetlen lehetőségével , többoldalú együttműködés keretében.
Három ország 3 gimnázium 270 tanulójával / 6 csoport közösen. Autóbusszal szervezett rendhagyó történelem órák, előadásokkal és ebéd biztosításával.

PÁLYÁZAT, RÉSZLETESEN:

CÉL: A történelmi Magyarország földrajzi középpontján kezdeményezzük az itt található 3 hős város Gyula, Zenta és Arad középiskolai diáksága számára, e pályázat segítségével felhívni a figyelmet hazánk néhány kiemelkedő- egykor a jövőnket is meghatározó történelmi eseményére.
A történelmi személyiségek hőstetteit a tanárok és történészek, az Október 23 Alapítvány kuratóriumának tagjaival segítségével tapasztalhatják meg a diákok- felkeresve a helyszíneket ahol kis ünnepség keretében emlékezést és koszorúzást szervezünk számukra. Előzetes felkészüléssel és a személyes élmények fotókon és „kis dolgozatok” formájában történő feldolgozásával válik felejthetetlen élménnyé a gyulaiak által szervezett eseménysorozat a 270 fő számára.

Helyszínek, 4 városban : Gyula – Arad- Zenta- Budapest
Ráadásként a Hódmezővásárhelyi- Emlékpont 1956-os történelmi múzeum megtekintése!

Hős városok a történelmi Magyarországon, határainkon belül és határainkon túl.
mert Budapesten 1956- október 23-án győzött az 1956-os Forradalom. A Terror Háza Múzeumban, továbbá a Rákoskeresztúri köztemető 301-es parcellájában szervezünk méltó programot a diákok részére.

Mert Gyulán ahol a 1566-ban az alföldi végvárban a török elleni küzdelemben Gyula is elesett ugyan, de a gyulai hős várvédőket soha nem győzte la a – Szulejmán vezette török túlerő – Kerecsényi László kapitány irányításával, 14 ostromot visszaverve, harcuk eredményeképpen- tárgyalás útján kellett átadniuk a várat az ellenség számára. Az épségben megmaradt téglavár önmaga egy hatalmas szimbolikus
emlékmű! ( Az 56- os emlékmű megkoszorúzása.)

Mert Zenta határában 1697-ben Savoyai Jenő tábornok irányításával a Keresztény seregek a Tisza mellett, fényes győzelmet arattak az előre nyomuló- Szeged ellen indult túlerőben lévő hatalmas Török sereg ellen.

Mert Aradon hosszú kortárs politikai küzdelmet kövezően 2004 ápr. 25. én újra látható az aradi Szabadságszobor, az 1848-49-es Magyar Szabadságharc hős mártír tábornokainak gyönyörű emlékműve. Itt láthatják majd a diákok az egykori vesztőhelyen a régebben felállított obeliszk- emlékművet, amely szintén a Hősi halált halt katonáknak, tábornokoknak állított méltó emléket .

A program lehetséges eredménye:
A történelmi események sora, a történelem maga közelebb kerülhet a diákokhoz. Új ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodnak a diákok.
Erősödik a diákság identitása, nemzeti öntudata, büszkesége, hazaszeretete – ERŐSÍTHETJÜK A POZITÍV GONDOLKOZÁST, A SIKERORIENTÁLT JÖVŐKÉPET.

Kiemelt szerepet tervezünk az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc központi budapesti helyszínének a Rákoskeresztúri köztemető 301-es parcellájának a Corvin- köznek és a Terror Háza Múzeumnak a megismerésére. ráadásként Hódmezővásárhely- Emlékpont múzeum is.

Sikeres pályázat esetén, komoly lehetőség és feladat az alapítványi és a gimnáziumi reklám 2012. évben.

Szerkesztette: Bagyinszki Zoltán