jan 28

Nagykőrösi “Büszkeségpont”

Nagykőrösön a Hősök terén, a Barta Margit Emlékhely és annak környezetében kerül méltó helyen kialakításra a „Büszkeségpont”, Nagykőrös Város Önkormányzatának célja, hogy már egy megújult területen kerüljön megünneplésre az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója. Kiemelten fontosnak tartja Nagykőrös Város Önkormányzata, hogy hozzájáruljon a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.

jan 28

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Békés-megyei Szervezete – Kölemény

A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Békés-megyei szervezete tisztújító taggyűlést tartott, a Kiss Ernő utcai székházában.

Az elnökhelyettesi beszámoló egyhangú elfogadását követően a hivatalban lévő elnökség lemondott.
Ezt követően a bizottsági elnökök és tagok megválasztása történt meg, majd a megyei tisztségviselőket választotta meg a tagság.

A következő ciklusra – egyhangú szavazással a Békés-megyei POFOSZ elnöknek Vánsza Pált választották meg.

Addigi tevékenysége elismeréséül – szintén egyhangú – Örökös Tiszteletbeli Elnöki – címmel ruházták fel a szervezet korábbi elnökét, Lévai Istvánt.

Vánsza Pál elnök, programadó beszédében kiemelte, hogy szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot más, hasonló értékrendű szervezetekkel, pl: Rákóczi Szövetség, Munkástanácsok, Nagy Imre Társaság, Magyar Október Baráti Társaság, valamint a Gyulai Október 23-a Alapítvánnyal.

Végül kifejtette politikai hitvallását.
„Értelmi és érzelmi kötödésem a régi hagyományokhoz az elődök tiszteletéhez kötődnek, kiemelve 56-os forradalom hőseit. Számomra a magyarságtudat, – a népi-nemzeti és keresztényi erkölcs által meghatározva. Ilyen irányú inditatásom nem mai, vagy tegnapi keletű, hanem évtizedes. 2019-ben lesz harminc éve, hogy ehhez a közösséghez tartozom, a volt Politikai Foglyok Szövetségéhez. Most ért az a megtiszteltetés, hogy a tagság bizalmából megyei elnök lehettem. Mint eddig, de ezek után is, kötelességem, hogy a tagság érdekeit képviseljem. Ez az én közösségem. Mindent alávetek ennek érdekében.
Köszönöm a tagság bizalmát!”

Békéscsaba, 2018. december 15.

Békés-megyei POFOSZ elnöksége.

dec 18

Életének 95. évében elhunyt M. Szabó András

Drága „Bandi Bácsink”!

November 29-én még beszéltünk veled telefonon, még jó kedéllyel mesélted, minden rendben, terveid vannak. Mindig úgy búcsúztunk, hogy hazalátogatásod alkalmával majd beszélgetünk.

Azonban már nem tudunk egyeztetni többé a terveidről, nem tudjuk megvalósítani a kéréseidet, mert bármit is csinálunk ezután, te már nem állhatsz mellénk a megélt korod ellenére is ragyogó szemmel és félmosollyal, hogy büszkén kijelenthesd: teljesült az álmom. Végleg elaludtál.

Életművedet mi álmodjuk tovább. Ikonikus, nagy tiszteletnek örvendő személlyé, díszpolgárrá váltál Gyulán, te lettél mindenki legendás „Bandi bácsija”, aki a 95. életévébe lépve is fáradhatatlan hazafi, akinek 62 évvel ezelőtt a történelem lehetőséget adott a kezébe, amelyet megbecsült, megélt és szerencsénkre túlélt. Jogos hálával köszönhetjük neked az Október 23. Alapítvány megalakulását, az Október 23. tér nevét, az 1956-os emlékműveket, a Polgármesteri Hivatal homlokzatán a Nádházi-emléktábla, valamint a rendőrkapitányság előtt a sortűzre emlékező emlékkő felavatását.

A történelmi jelentőségű életpályádról készült könyvet sajnos már nem olvashatod, de ígérjük, hogy megfogadjuk tanácsod: “Nyitottunk a világra, és folyamatosan jelen vagyunk a fiatal korosztály életében, hogy legyen fogalmuk a történelemről, tanuljanak belőle és emlékezzenek, nagyszüleik milyen körülmények közül indultak, kik voltak, hogyan éltek és akár hogyan haltak.”

Hálásak vagyunk a sorsnak, hogy megérhettük azokat a demokratikus, jelentős változásokat, amelyekre a rendszerváltásig még csak nem is gondolhattunk. Az álmaidat illik folytatni, 1956 szellemét nem lehet feledni és feladni! Neked az Alapítvány jelentett mindent, és mint ahogy sok százezer vagy millió embernek is, neked is volt egy álmod, amely álom, úgy tűnik, valóra vált, a gyulai mártírokat felmentették. Emlegetted: „ezzel tartoztunk az élőknek és holtaknak egyaránt!”

Mi pedig neked tartozunk hálával és köszönettel, hogy megtanítottál bennünket emberül élni és igazhitű magyarnak lenni. Hiányod pótolhatatlan, emléked kőbe vésett lesz.

Nyugodj Békében, Drága Bandi Bácsink!

Az Október 23. Alapítvány kuratóriuma

nov 12

100 éve ért véget az Első Világháború

FELHÍVÁS: GYULAI EMLÉKEZŐK – GYULAI EMLÉKMŰVEK, KŐBE VÉSETT NEVEIKKEL.

2018. november 11-én volt a százéves jubileum vége / Gyulán a héten zárul az évforduló.

Közel 1000 gyulai hős katona emlékére is (összesen 1918 katona és polgári áldozat számára) készült 4 évvel ezelőtt a Göndöcs-kerti, XX. századi Kohán mozaikos – hősi emlékmű.

Gyulán 7 helyen található még emlékmű vagy emléktábla – továbbá 3 százéves hősi temetői síremlék együttes a temetőkben az első világháború gyulai hősi halottaira, elhunyt katonáira emlékezve. Volt 2 katonai laktanyánk is.

A sírokat és emlékművek környezetét minden évben a Szeretethíd keretében – méltó módon – önkéntesek takarítják, rendezik. A Hősök napján hagyományosan a Hadigondozottak Egyesületével a város-vezetői meg is koszorúzzák.

A Gyulaváriban vagy a Göndöcs-kertben található igényes, művészi értékű emlékműveket az ország legszebbjeiként tartják, tartjuk nyilván. Ezek év közben is több koszorút és virágot érdemelnének!

Megtörtént a virtuális emlékezés a fotográfus segítségével Gyulán az első világháborús emlékműveknél. Az idén pályázati támogatás révén már elkészült a gyulai Szentháromság temető közel 200 kő-síremléket felújító projektje.

Ez megint egy vonzó és esztétikus látnivaló a város történelme kapcsán. A tényleg szép emlékhely ünnepélyes átadása, a tisztelgő koszorúzása jövőre várható. Köszönjük a támogatást és a helyi szakemberek munkáját.

Október 23. Alapítvány kuratóriuma nevében. Mi már elhelyeztük a koszorúnkat.
Fotó: Bagyinszki Zoltán

Tisztelt Gyulaiak, Tisztelt Önkéntesek, Civil Szervezetek!

Alapítványunk kezdeményezésére az első világháború végének-jubileumi évében javaslom, aki teheti a Göndöcs-kertben a városi XX. századi hősök emlékművénél virággal, kiskoszorúval, mécses gyújtásával tisztelegjen egykori hős katonáink emléke előtt – bármikor!

GYERTEK – SEGÍTSETEK – EMLÉKEZZETEK !!!