máj 22

Törökszentmiklós – ’56 Életfa

Fotó: Bagyinszki Zoltán

2006 őszén, az 1956-os forradalom 50. évfordulóján avatták fel az emlékművet a Kossuth Lajos úton. Györfi Sándor szobrászművész alkotása ’56 Életfa címet kapta.

Györfi Sándor több anyagot – andezitet, gránitot, mészkövet, bronzot – használó, valódi fát imitáló, 3 m magas 1956-os törökszentmiklósi emlékművét az 50. évfordulón állították fel a város legfőbb útvonalának számító egykori 4. sz főút (ma a 46-os része lett) mellett, igen szép, tágas térbeli elhelyezéssel, egy füves terület közepén.

Forrás: vfmk.hu, kozterkep.hu

jan 28

Nagykőrösi “Büszkeségpont”

Nagykőrösön a Hősök terén, a Barta Margit Emlékhely és annak környezetében kerül méltó helyen kialakításra a „Büszkeségpont”, Nagykőrös Város Önkormányzatának célja, hogy már egy megújult területen kerüljön megünneplésre az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója. Kiemelten fontosnak tartja Nagykőrös Város Önkormányzata, hogy hozzájáruljon a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.

Sze 27

Békés, 1956-os emlékmű

Az 1956-os emlékművet F. Szőke Gábor volt Munkástanács elnökének adományából állították fel a város főterén.

1956 őszének forradalmi napjaiban intenzív és számos formában megjelenő demonstratív szimbólumként használták a kortársak a Kossuth-címert. Ezzel már is kapcsolódik az 1848-1949-es szabadságharc eseményeihez.

Az emlékművön ezért éppen a Kossuth-címer felső harmadába lett tűzve az 1956-os forradalom szimbólumaként ismert un. lyukas zászló. A történelmi közgondolkodásban, az október 23-a körüli napokban fogalmazott követelések esetenként szinte szövegszerűen ismétlődtek a bő évszázaddal korábbi “mit kíván a magyar nemzet?!” pontjaira (elégedetlenség, szabadságvágy, demokrácia). A győzelemre reménykedő csatát, mindkét forradalmat leverték, és emberáldozatokat követelő megtorlások követték.

Az áldozatok, elesett hősök emlékét szimbolizálja a kövön hátrahanyatlott férfi figurája, aki bal kezével a ráterülő lobogó végét szorítja, ezzel is emléket állítva a Magyar Szabadságharc Vértanúinak.

Forrás: kozterkep.hu