jan 28

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Békés-megyei Szervezete – Kölemény

A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Békés-megyei szervezete tisztújító taggyűlést tartott, a Kiss Ernő utcai székházában.

Az elnökhelyettesi beszámoló egyhangú elfogadását követően a hivatalban lévő elnökség lemondott.
Ezt követően a bizottsági elnökök és tagok megválasztása történt meg, majd a megyei tisztségviselőket választotta meg a tagság.

A következő ciklusra – egyhangú szavazással a Békés-megyei POFOSZ elnöknek Vánsza Pált választották meg.

Addigi tevékenysége elismeréséül – szintén egyhangú – Örökös Tiszteletbeli Elnöki – címmel ruházták fel a szervezet korábbi elnökét, Lévai Istvánt.

Vánsza Pál elnök, programadó beszédében kiemelte, hogy szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot más, hasonló értékrendű szervezetekkel, pl: Rákóczi Szövetség, Munkástanácsok, Nagy Imre Társaság, Magyar Október Baráti Társaság, valamint a Gyulai Október 23-a Alapítvánnyal.

Végül kifejtette politikai hitvallását.
„Értelmi és érzelmi kötödésem a régi hagyományokhoz az elődök tiszteletéhez kötődnek, kiemelve 56-os forradalom hőseit. Számomra a magyarságtudat, – a népi-nemzeti és keresztényi erkölcs által meghatározva. Ilyen irányú inditatásom nem mai, vagy tegnapi keletű, hanem évtizedes. 2019-ben lesz harminc éve, hogy ehhez a közösséghez tartozom, a volt Politikai Foglyok Szövetségéhez. Most ért az a megtiszteltetés, hogy a tagság bizalmából megyei elnök lehettem. Mint eddig, de ezek után is, kötelességem, hogy a tagság érdekeit képviseljem. Ez az én közösségem. Mindent alávetek ennek érdekében.
Köszönöm a tagság bizalmát!”

Békéscsaba, 2018. december 15.

Békés-megyei POFOSZ elnöksége.

nov 05

’56-os elítélések semmisségét igazoló dokumentum

LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG BÜNTETŐBÍRÓSÁGI ÜGYEK FŐOSZTÁLYA
1055 Budapest, Markó u. 16. • 1372 Budapest, Pf 438.
Tel.: (1) 354-5500 • Fax: (1)354-5755 • E-mail: bbu@mku.hu

BF. 324/2017.

Bagyinkszki Zoltán úr az Október 23. Alapítvány kuratóriumi elnöke

Tisztelt Elnök úr!

A 2018. október 10-én tartott, a Gyulai 1956-os Veteránok Találkozójáról készült televízió műsorban elhangzottakra figyelemmel szeretném tájékoztatni arról, hogy a Legfőbb Ügyész az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélésének semmisségéről szóló 2016. évi LVI. törvénnyel módosított 2000. évi CXXX. törvény (2) § (2) bekezdés a) pontja alapján 2017. március 3. napján kezdeményezte a Kecskeméti Törvényszék Kb.Rögt.I.24/1957. számú ítéletével büntetéssel sújtott

Zsótér Mátyás, Dandé János, Ifj. Bay Mihály, Boros Ferenc, Székely Mihály, Erdős András, Erdős József
elítélései

semmisségének igazolását.

A Kúria Bs.III.387/2017/4. számú végzésével az ügyészi indítványoknak megfelelően igazolta az elítélés semmisségét a 2017. május 30. napján tartott nyilvános ülésen.

A rendelkezésemre álló levéltári iratokból megállapítottam, hogy a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Mány Erzsébet elítélésének semmisségét 1990. október 9. napján, Farkas Mihály elítélésének semmisségét 1990. október 30. napján, a Szegedi Katonai Bíróság Szilágyi István elítélésének semmisségét 1990. január 22. napján, Szántó Sándor elítélését 1990. január 31. napján, Rusz János elítélését 1990. augusztus 27. napján, Szabó János elítélését 1990. augusztus 15. napján, Berári János elítélésének semmisségét 1990. január 3. napján igazolta. Ezért őket a 2017. évi semmisségi eljárás már nem érintette.

Budapest, 2018. október 19.

Tisztelettel:
dr. Sódor István
főosztályvezető ügyész

BF.324-2017.PDF