jan 28

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Békés-megyei Szervezete – Kölemény

A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Békés-megyei szervezete tisztújító taggyűlést tartott, a Kiss Ernő utcai székházában.

Az elnökhelyettesi beszámoló egyhangú elfogadását követően a hivatalban lévő elnökség lemondott.
Ezt követően a bizottsági elnökök és tagok megválasztása történt meg, majd a megyei tisztségviselőket választotta meg a tagság.

A következő ciklusra – egyhangú szavazással a Békés-megyei POFOSZ elnöknek Vánsza Pált választották meg.

Addigi tevékenysége elismeréséül – szintén egyhangú – Örökös Tiszteletbeli Elnöki – címmel ruházták fel a szervezet korábbi elnökét, Lévai Istvánt.

Vánsza Pál elnök, programadó beszédében kiemelte, hogy szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot más, hasonló értékrendű szervezetekkel, pl: Rákóczi Szövetség, Munkástanácsok, Nagy Imre Társaság, Magyar Október Baráti Társaság, valamint a Gyulai Október 23-a Alapítvánnyal.

Végül kifejtette politikai hitvallását.
„Értelmi és érzelmi kötödésem a régi hagyományokhoz az elődök tiszteletéhez kötődnek, kiemelve 56-os forradalom hőseit. Számomra a magyarságtudat, – a népi-nemzeti és keresztényi erkölcs által meghatározva. Ilyen irányú inditatásom nem mai, vagy tegnapi keletű, hanem évtizedes. 2019-ben lesz harminc éve, hogy ehhez a közösséghez tartozom, a volt Politikai Foglyok Szövetségéhez. Most ért az a megtiszteltetés, hogy a tagság bizalmából megyei elnök lehettem. Mint eddig, de ezek után is, kötelességem, hogy a tagság érdekeit képviseljem. Ez az én közösségem. Mindent alávetek ennek érdekében.
Köszönöm a tagság bizalmát!”

Békéscsaba, 2018. december 15.

Békés-megyei POFOSZ elnöksége.

nov 05

’56-os elítélések semmisségét igazoló dokumentum

LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG BÜNTETŐBÍRÓSÁGI ÜGYEK FŐOSZTÁLYA
1055 Budapest, Markó u. 16. • 1372 Budapest, Pf 438.
Tel.: (1) 354-5500 • Fax: (1)354-5755 • E-mail: bbu@mku.hu

BF. 324/2017.

Bagyinkszki Zoltán úr az Október 23. Alapítvány kuratóriumi elnöke

Tisztelt Elnök úr!

A 2018. október 10-én tartott, a Gyulai 1956-os Veteránok Találkozójáról készült televízió műsorban elhangzottakra figyelemmel szeretném tájékoztatni arról, hogy a Legfőbb Ügyész az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélésének semmisségéről szóló 2016. évi LVI. törvénnyel módosított 2000. évi CXXX. törvény (2) § (2) bekezdés a) pontja alapján 2017. március 3. napján kezdeményezte a Kecskeméti Törvényszék Kb.Rögt.I.24/1957. számú ítéletével büntetéssel sújtott

Zsótér Mátyás, Dandé János, Ifj. Bay Mihály, Boros Ferenc, Székely Mihály, Erdős András, Erdős József
elítélései

semmisségének igazolását.

A Kúria Bs.III.387/2017/4. számú végzésével az ügyészi indítványoknak megfelelően igazolta az elítélés semmisségét a 2017. május 30. napján tartott nyilvános ülésen.

A rendelkezésemre álló levéltári iratokból megállapítottam, hogy a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Mány Erzsébet elítélésének semmisségét 1990. október 9. napján, Farkas Mihály elítélésének semmisségét 1990. október 30. napján, a Szegedi Katonai Bíróság Szilágyi István elítélésének semmisségét 1990. január 22. napján, Szántó Sándor elítélését 1990. január 31. napján, Rusz János elítélését 1990. augusztus 27. napján, Szabó János elítélését 1990. augusztus 15. napján, Berári János elítélésének semmisségét 1990. január 3. napján igazolta. Ezért őket a 2017. évi semmisségi eljárás már nem érintette.

Budapest, 2018. október 19.

Tisztelettel:
dr. Sódor István
főosztályvezető ügyész

BF.324-2017.PDF

 

okt 25

Bagyinszki Zoltán elnök emlékbeszéde a gyulavári kopjafánál

Claire Kenneth: Anyu, tüntetni megyek c. vers idézet.
1957- ben készült versből idéztem, tudjuk, sok nagyon fiatal, jobbára még gyerek, fiatal pesti srác volt az ellenálló fegyveresen harcolók között.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt emlékező Gyulai és Gyulavári közösség!
Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat.
Külön köszöntöm M. Szabó Andrást, városunk 56-os polgármesterét, dr. Görgényi Ernőt, városunk polgármesterét, Kónya István alpolgármestert és Alt Norbert alpolgármestert, továbbá Szabó Károly Gyulavári településrész önkormányzati képviselőjét.
Köszöntöm a megjelent diákokat, akik a jövő generációját képviselve 10-15 év múlva ugyanúgy a mikrofon elé állhatnak majd, köszönthetik a Gyulaváriban emlékezők csoportját.

Sokadik alkalommal veszek rész itt, e kopjafánál a városi emlékünnepségen. Egykoron a gyulavári fiatalok egy csoportja Mány Erzsébet és Farkas Mihály vezetésével úgy döntöttek, hogy akár fegyverrel is felveszik a harcot a karhatalmisták és a szovjet tankok ellen. Őket nevezhetjük bátor forradalmároknak is, akik közül néhányan még ma is közöttünk élnek, jelen vannak. Külön nagy tisztelettel köszöntöm őket név szerint is:

1 M. Szabó András
2 Szántó Sándor
3 Szántó Mihály
4 Bay Mihály
5 Bólya Ferenc
Dandé János elhunyt a múlt héten
6 Sinkó László
7 Hódi Rezsőné Szénási Ilona
+ 1 Papp László börtönparancsnok

Olvasd tovább

okt 25

SAJTI IMRE: pesti őrszemesből békési főrendőr

A gyulai megtorlások katonai ügyészéből előbb Békés megyei állambiztonsági alvezető, majd rendőrfőkapitány-helyettes lett. Ő talán megbánta, amit tett.

Az 1927-ben Sarkadon született Sajti Imre felmenői két nemzedékre visszamenőleg cukorgyári munkások voltak, elődei foglalkozását ő is folytatta szülővárosában. 1945 augusztusában Budapestre ment és rendőrnek állt, a kommunista pártba egy év múlva lépett be. Eleinte a Nagykörúton szolgált őrszemesként, majd az angyalföldi kapitányságra került. Elvégezte a tiszthelyettesi iskolát és a rendőrtiszti akadémiát, így 1949-ben alhadnagyi rendfokozattal véglegesítette az akkori belügyminiszter, Kádár János. A tárcához került, ahol egészen 1953-ig főhadnagyként az ügyészi csoport előadója volt.

Bár arról nincs információ, hogy leérettségizett volna, személyes elmondása szerint a forradalom alatt félbeszakadt jogi tanulmányait 1957-ben fejezte be, majd bírói és államügyészi képesítést szerzett. Mégis, már jóval ezelőtt, 1953 szeptemberétől átkerült a Legfőbb Ügyészséghez. Jogi végzettség nélkül két éven keresztül a XIX. kerület vezető ügyésze volt. 1955-ben megyéjébe helyezték vissza: egészen 1960-ig városi és járási vezető ügyészként dolgozott Gyulán. Ez az időszak Sajti életpályája fordulópontjának bizonyult. 1956 októberében a gyulai forradalmi tanács felfüggesztette, s novemberben (1958-as minősítése szavaival élve) „jelentkezett a katonai karhatalmi alakulathoz, ahol mint katonai ügyész igen hathatósan működött közre az ellenforradalom felszámolásában. Több esetben látta el a vádképviseletet statáriális tárgyalás alá kerülő ügyekben.” A rögtönítélő szakaszban történt hathatós közreműködés után korábbi hivatalát 1957 márciusában vette át ismét. A még mindig csak harmincéves Sajti a kádári megtorlás kezdetekor már maga mögött tudhatott egy rendőrtiszti, egy kerületi és városi-járási vezető közvádlói pályaszakaszt, továbbá volt karhatalmista és katonai ügyész.

Mányi Erzsébet és Farkas Mihály

Olvasd tovább