jan 11

Magyar Művészeti Akadémia pályázata

mma_logo

Pályázati felhívás!

A Magyar Művészeti Akadémia az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójához kapcsolódóan nyílt pályázatot hirdet fiatalok számára új művészeti alkotások létrehozására.

1.     A kiíró célja
A Magyar Művészeti Akadémia e pályázattal is emléket kíván állítani az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójára.
A felhívás ösztönözni és díjazni kíván olyan új műveket, amelyek témája az 1956-os forradalom és szabadságharc.
A kiíró célja olyan pályaművek, művészeti alkotások támogatása, amelyeken keresztül a közösség − különösen a fiatal nemzedék – minél több élményt szerezhet 1956 szellemiségéről.

2.     A pályázók köre
Kizárólag természetes személy nyújthat be pályaművet, aki 2016. április 10-ig nem töltötte be a 40. életévét.
A pályázat jeligés. A benyújtott pályaműveken csak egy, az alkotó által választott kód szerepelhet. Lezárt borítékban mellékelni kell az alkotó nevét, elérhetőségeit és nyilatkozatát arról, hogy műve minden szempontból megfelel a kiírásnak. Amelyik témánál feltétel, a pályázónak csatolnia kell az igazolást a hallgatói jogviszonyról és/vagy a szakmai szervezeti tagságról.

3.     A pályázati időszak, a díjazás formája és mértéke
A pályázaton az 1. és az 5. pontban leírt tematikában létrejött új művészeti alkotásokkal lehet részt venni. A beérkezett pályaművekből kategóriánként 1 első (bruttó 1.000.000 Ft), 1 második (bruttó 750.000 Ft), 1 harmadik díjat (bruttó 500.000 Ft) adományoz a Magyar Művészeti Akadémia.
A felhívás kiírója a döntésre jogosult számára fenntartja azt a jogot, hogy a díjakat megosztja, vagy azokat nem adja ki.
A beérkező pályamunkákat értékelő zsűri összetétele (kategóriánként 5 fő): 2 fő MMA delegált és további 3 fő szintén elismert művész, művészettörténész és művészeti szervezetek képviselői.

4.     A pályaművek benyújtásának módja, helye és határideje
A pályaművek beadási határideje 2016. április 10.  A benyújtás módja személyesen vagy megbízott személy által az alábbi címen:
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház Irodaház II. emelet

5.     A pályaművek benyújtása művészeti ágak szerint
A felhívásra olyan új alkotásokat várunk, amelyek szorosan kapcsolódnak az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeihez, szellemi megnyilvánulásaihoz.

„A” kategória: Irodalom
Pályázni lehet novellával – maximum 25.000 karakter terjedelemben, valamint verssel, versekkel – maximum 200 sor (kb. 5 A4-es oldal) terjedelemben.
A pályamunkákat írásban papíron 2 példányban és valamely digitális adathordozón kell benyújtani.

„B” kategória: Fotóművészet
A fotóművészeti területen jelenkori reflexiókkal lehet pályázni, a modern fotográfia eszközével. Fontos, hogy a művek tükrözzék a fotográfus meglátását arról, hogy hogyan élnek tovább 60 év elteltével az 56-os felkelők nagy eszméi; a szabadság és függetlenség.
A pályamunkákat lehetőleg digitális adathordozón kell benyújtani a kívánt nyomtatási méret megjelölésével. A digitálisan nem benyújtható (pl. hagyományos analóg technikával, vagy különleges egyedi nemes eljárással készült) műveket a kiállítási méretben készen, de keretezetlenül és paszpartu nélkül kell benyújtani megfelelő védő csomagolásban.

„C” kategória: Filmművészet
A filmművészet területén pályázni dokumentum, animáció, kisjátékfilm műfajban képes forgatókönyvvel, figura- és látványtervekkel lehet.
A pályamunkákat digitális adathordozón kell benyújtani.

„D” kategória: Színházművészet
Pályázni színdarabbal, dokumentumdrámával vagy rádiójátékkal lehet, amelynek témája az 1956-os forradalom megjelenítése és játékideje nem haladja meg az ’50 percet.
Azok az alkotók pályázhatnak, akik az említett műfajokban rendelkeznek korábban már megjelent vagy bemutatott alkotással.
A pályamunkákat írásban papíralapon 2 példányban és valamely digitális adathordozón kell benyújtani.

„E” kategória: Képzőművészet
Ebben a kategóriában az pályázhat, aki valamely szakmai szervezet tagja vagy szakirányú felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (ezek igazolását a pályázathoz csatolni kell).
A pályamunkákat eredetiben kell benyújtani. Mérethatár: a kétdimenziós művek esetén (táblakép, rajz, sokszorosított grafika, stb.) maximum 2 m2 kiterjedésű, térbeli alkotásoknál maximum 1 m3 tömegű lehet.

 „F” kategória: Iparművészet
Ebben a kategóriában az pályázhat, valamely szakmai szervezet tagja vagy szakirányú felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (ezek igazolását a pályázathoz csatolni kell)
A pályamunkákat eredetiben kell benyújtani.
A beérkezett pályamunkákat ebben a kategóriában héttagú szakmai bizottság értékeli és díjazza.

„G” kategória: Zeneművészet
Jelentkezni lehet olyan, eddig be nem mutatott, kiadásra nem került, erre az emlékév-pályázatra komponált, alkalomhoz illő zenekari művel, oratóriummal, kórusművel, amelynek hossza 10-20 perc.
Vokális művek esetén mellékelni kell a szöveg jogtulajdonosának megzenésítési engedélyét is. Beadandó: a mű partitúrája 3 példányban.
A díjnyertes kompozíciót (kompozíciókat) az MMA 2016. évi október 23-i ünnepi hangversenyén mutatja be. A pályázónak magának kell gondoskodnia a szólamanyag elkészítéséről.

6.     Információ
A pályázatról további információkat a tamogatas@mma.hu e-mail címen kaphatnak.

7.     Lezárás
Az eredmények kihirdetésére 2016. április 28-án kerül sor.
A beadott művészeti alkotások tulajdonjoga, szerzői joga a pályázót illeti, ennél fogva őt illeti az afeletti rendelkezési jog is. A kiíró a pályázatok felhasználási jogát nem kívánja megváltani. A pályázók ugyanakkor – korlátozás és ellenszolgáltatás nélküli – hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a kiíró a pályaműveket – a szerző(k) személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartása mellett – az MMA hivatalos kiadványaiban és honlapján megjelentesse.
A beküldött művészeti alkotásokat a felhívás kiírója, az értékelést követően, 2016. április 29. – 2016. május 13. között visszaadja az alkotóknak.

8.     Rendelkezésre álló keretösszeg
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, XXXIV. fejezet a Magyar Művészeti Akadémiáról 1. cím 2. alcím MMA köztestületi feladatok alcímen rendelkezésre áll a pályázati díjak fedezetére bruttó 15.750.000 Ft és járulékai forrás.

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a felhívásban foglaltak módosulhatnak.

Budapest, 2015. december 15.

Júl 22

Simonyi Imre 1956-os tevékenysége

Csibra István monográfiájának részlete

1956 tavaszától ismét Gyulán találjuk Simonyi Imrét. Beteg és nincs miből élnie. Az októberi forrongásnak köszönhetően azonban felelős szerkesztője lesz a rövid életű (1956. november 1-től december 31-ig hetente kétszer megjelenő) Gyulai Hírlapnak. Az 1956-os népfelkelés időszakában tehát újra cikkeket ír, amelyek egyáltalán nem uszító hangneműek, amivel később vádolják, hanem meglepően mértéktartók, különösen az ő kiélezésre hajlamos modorához-stílusához képest.

Ekkor, tehát 36 éves korában jelent meg első kis verseskötete, a Tisztességes írás, amely azonban forradalmi (pontosabban „ellenforradalmi”) tevékenysége miatt nem kerülhetett forgalomba. Ő maga árulta a pár forintos kis füzetet, például a híres gyulai Húsüzemben és másutt. Egyes adatok szerint a kis kötet az egyik corpus delicti lett a bűnperében. Olvasd tovább

jún 25

10 éve halt meg Nádházi János, a gyulai 56′-os Forradalmi Bizottság elnöke

Az évforduló emlékére cikksorozatot adunk közre az egykori közkedvelt főszerkesztő tollából. (Gyulai Hírlap, 1992.)

Nádházi Jánost nagyon sokan ismerik városunkban. Népszerű szociáldemokrata politikus volt Gyulán és környékén a II. világháborút követő rövid koalíciós időben. Az 1956-os forradalomban a gyulai eseményekben kiemelkedő szerepet játszott, a Forradalmi Bizottság elnökeként. E két rövid időszak között és után nem volt könnyű élete. Megjárta a börtönt is, legtöbben tudomást sem vettek róla, csak néhány igaz barát tartott ki mellette. “Válthatott” volna nemegyszer, de ő mindvégig kitartott eszméi mellett, s hitt abban, lesz még demokrácia Magyarországon. Nem csalatkozott hitében, megérte – igaz, már idős fejjel – a rendszerváltozást. A ma 71 éves ember beszéli el életét.

Kitartott eszméi mellett

Szüleim szegényen házasodtak össze. Amikor édesapámat a ’14-es háborúba elvitték, az első gyermekük megvolt, s édesanyám a következővel volt viselős. Egyébként élete során 15 gyereket szült, közülük hatan maradtunk életben.

Amikor apám hazajött, sajnos, a Vörös Hadseregbe is besorozták, ott is szolgálatot kellett teljesítenie. Az úgynevezett Tanácsköztársaság leverése után emiatt sok meghurcoltatásban, verésben volt része. A szegénység, meg talán a sok megpróbáltatás miatt lett szocialista gondolkodású. s hitt abban az eszmében, úgy vélte, az jót is tud hozni az embereknek. Olvasd tovább

ápr 14

Beszámoló, tájékoztató az Október 23 Alapítvány 2014. évi tevékenységéről

1. RENDEZVÉNYEINK
2. HONLAPUNKRÓL
3. KURATÓRIUMI ÜLÉSEK
4. GAZDÁLKODÁSUNK RÖVIDEN
– MELLÉKLETEK

Sikeres, sok munkát igénylő évet zártunk. Kuratóriumi üléseinket aktuálisan megtartottuk, amelyeket külön emlékezetők dokumentálnak. A Civil törvény változásai szükségszerű jelentős módosításokat kényszerítettek szervezetünkre. Biztonságunk érdekében jogi segítséget kértünk dr. Kliszek Antal ügyvéd úrtól, aki 2014. év elejére elkészítette az új Alapító okiratunkat a meghatározó törvényi változtatások beépítésével. A törvényi, bírósági jóváhagyást követően a dokumentumokat a februári ülésünkön elfogadtuk, és e szerint az idei évben már 5 fős kuratórium dolgozott alapítványunk vezetésében. Olvasd tovább